Qualitat i seguretat

Barcelona Technical Center (Btech Group) som una enginyeria amb més de 15 anys d’experiència i que estem especialitzats diversos sectors: Automobilístic, Aeronàutic, Ferroviari, Química i Energia.

La nostra política es concreta de forma integrada a través de la seva consistència amb els principis de gestió i es desenvolupa a través del Sistema de Gestió que la Direcció es compromet a establir concorde a les normes ISO 9001 i 27001, orientades cap als Models d’Excel·lència, tot això basat en la gestió de les persones, la gestió per processos i la millora contínua; proporcionant un marc de referència per a establir i revisar els Objectius de la Qualitat i de Seguretat de la Informació anuals.

La nostra missió

Els nostres serveis estan enfocats principalment a fabricants de vehicles, així com a fabricants de components i grans empreses d’enginyeries, tecnologia i recerca de serveis d’enginyeria integral. Actuem en la gestió completa de projectes des de la definició de concepte i avantprojecte fins a implementació industrial.

Disposem dels més avançats sistemes, equips i programari CAD, CAM i CAU, que permeten aplicar la millor tecnologia a l’hora de desenvolupar tot el cicle de vida d’un producte (PLM).

La nostra activitat inventiva se centra en el desenvolupament de solucions innovadores d’aplicació en els sectors industrials en els quals desenvolupem la nostra activitat.

BtechC té com a objectiu protegir la Propietat Intel·lectual tant pròpia com del client, assegurar la integritat, disponibilitat, confidencialitat, i autenticitat de la informació emmagatzemada, processada i custodiada, i salvaguardar els recursos utilitzats per a la prestació dels seus serveis, entenent per tals conceptes:

Integritat

És la propietat que busca mantenir les dades lliures de modificacions no autoritzades.

Disponibilitat

És la característica, qualitat o condició de la informació de trobar-se a la disposició dels qui han d'accedir a ella, ja siguin persones, processos o aplicacions.

Confidencialitat

És la propietat de la informació, per la qual es garanteix que està accessible únicament a personal autoritzat per BtechC a accedir a aquesta informació.

Autenticitat

És l'assegurament de la identitat o origen.

La nostra visió

El disseny i desenvolupament integral de projectes des de l’inici com a avantprojecte, fins a la seva posada en marxa. El desenvolupament extern de treballs en oficines del nostre client aportant tot el necessari per a la seva correcta funció.

Oferir un servei ràpid, fiable i econòmic, adaptant-nos a les necessitats reals dels nostres clients, amb unes tarifes realment competitives. Realitzar projectes a mesura amb una col·laboració estreta a peu de planta amb els tècnics dels nostres clients, i assegurant en tot moment que s’implanten els controls necessaris que assegurin la protecció de la informació.

Els nostres valors

Principis ètics

Satisfer les expectatives del client i anticipar-nos als problemes i resoldre’ls mitjançant:

Els compromisos de la Direcció son:

Per a que ens portin a:

Aquesta Política de Qualitat i Seguretat va ser actualitzada el 09/02/2024.